Zastrzeżenia

Zdjęcia i obrazy

Zdjęcia i obrazy używane w serwisie są własnością przedszkola oraz/lub opiekunów prawnych dzieci. Przedszkole oraz/lub opiekunowie prawni dzieci, oraz autorzy zdjęć posiadają do nich wszelkie prawa majątkowe i autorskie, nie wyrażają zgody na ich powielanie, kopiowanie, edytowanie lub publikowanie elektroniczne lub techniką drukarską bez zgody udzielonej w formie pisemnej (e-mail lub pisemne udzielenie zgody) poza serwisem przedszkola nr 67.

Wizerunek osób

Przedszkole, opiekunowie prawni dzieci oraz inne osoby widoczne na zdjęciach zamieszczonych w serwisie nie wyrażają zgody na publikację ich wizerunku poza serwisem internetowym przedszkola bez pisemnej zgody osób o wizerunku których jest mowa, lub opiekunów prawnych w przypadku osób nieletnich.

Zgody

Wszystkie osoby, których wizerunek jest publikowany w serwisie przedszkola, wyraziły zgodę na publikację i użycie wizerunku tych osób lub osób pozostających pod ich opieką prawna w przypadku osób nieletnich w ramach serwisu internetowego przedszkola. Zgoda taka została udzielona w formie pisemnej i złożona w dyrekcji placówki.

Pozyskanie zgody

Uzyskanie zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciach w serwisie internetowym przedszkola lub wykorzystanie zdjęć zawartych w serwisie, wymaga kontaktu z osobami o wizerunku których jest mowa, lub z ich opiekunami prawnymi w przypadku wizerunku osób nieletnich i jest warunkiem koniecznym do wykorzystania materiałów i wizerunku poza serwisem internetowym przedszkola. W sprawach uzyskania zgody na publikację wizerunku lub zdjęć zawartych w serwisie, osoby zainteresowane mogą kontaktować się z dyrekcją placówki pod adresem lub telefonem widocznym w sekcji kontakt.