Ze względu na organizację żywienia, prosimy o informację, czy dziecko będzie obecne w przedszkolu w piątek 12 listopada. Informacje będziemy zbierać od poniedziałku 11 października na listach przy wejściu do przedszkola. Jeżeli dziecko jest chore i nie uczęszcza do przedszkola, prosimy o informację e-mailem: p67@edu.um.warszawa.pl