Edu zabawy

Drodzy Rodzice,
Mamy do Was prośbę o wykonanie wspólnie z dzieckiem codziennie  jednej pracy plastycznej – tematy dowolne – co Wam w duszy gra. Chcielibyśmy po zakończeniu tego trudnego czasu zrobić wystawę tych prac i pokazać światu, że zawsze można być twórczym, nawet podczas zagrożenia. Może dzieci narysują koronowirusa – jak one go widzą swoją wyobraźnią.

Ważne – na podstronie Zabawy będą umieszczane linki oraz materiały, które można wykorzystać do pracy z dziećmi – w podziale na grupy oraz ogólne dla wszystkich. Będziemy tam wrzucać na bieżąco nowe materiały!

Pozdrawiamy,
Rada Pedagogiczna „Służewiaczka”

Koronawirus – aktualizacja 31.03

Aktualizacja 31.03

Uwaga Rodzice !!!
Rząd wprowadził kolejne kroki w walce z koronawirusem m.in. ograniczenia w poruszaniu się nieletnich
Szczegóły na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki


1. Rekrutacja:
Bardzo prosimy o śledzenie strony internetowej Biura Edukacji m st. Warszawy. Tam w pierwszej kolejności zamieszczane są informacje o wszelkich zmianach zasad rekrutacji.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

2. List od  Burmistrza do Rodziców


3. List od Prezydenta Warszawy do Rodziców


4. Apel Inspektora Sanitarnego do Rodziców

5. Zmiana organizacji pracy Urzędu Dzielnicy Mokotów – szczegóły na stronie internetowej urzędu:

http://www.mokotow.waw.pl/aktualnosc-2912-szczegolne_srodki_bezpieczenstwa.html

WAŻNE – REKRUTACJA

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma
wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I
w szkołach podstawowych.
Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/
zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć
w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.
Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można
również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę
pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.