Nowe wytyczne GIS

Dyrektor Przedszkola nr 67 „Służewiaczek” informuje, że na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego znajduje się aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: