Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 – Dzieci z grupy IV

Drodzy Rodzice dzieci z grupy IV,

Podobnie jak w zeszłym roku, wg rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 nie przewidujemy w naszym przedszkolu utworzenia oddziału dzieci 6-letnich (rocznik 2015). Dzieci te uczestniczą w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która rozpoczyna się dnia 2 marca 2021r.

Szczegóły na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Dyrektor Przedszkola

Kolejna awaria ogrzewania

Zgodnie z informacją o awarii sieci ciepłowniczej, którą otrzymaliśmy od firmy Veolia Energia Warszawa w dniu dzisiejszym o godz 8:45, w budynku Przedszkola została wstrzymana dostawa ciepła (w tym ciepłej wody) – dziś tj 05.02.2021r do godz 22:00. W związku z tym prosimy aby, w miarę możliwości, odbierać wcześniej dzieci z przedszkola.

Rekrutacja rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice dzieci z grupy IV,

Przypominamy, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

2 marca 2021r. o godz: 13:00

Rodzice dzieci z grup I, II, III,

Pani Dyrektor prosi o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w dniach

23 lutego 2021r. – 26 lutego 2021r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji i wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki