Płyta DVD z bajkami

Drodzy Rodzice Grup I i II,

Wczoraj (19.04.2021) dzieci otrzymały płyty DVD z bajkami, które były gratisem otrzymanym przez przedszkole. Nie były one przejrzane przez nauczycielki. Proszę o podjęcie własnej decyzji, czy wasze dzieci mogą je oglądać. Przepraszamy, jeśli uznacie, że treści są nieodpowiednie dla waszych pociech. Wtedy proponuję zrobić z nich wraz z dziećmi ciekawą ozdobę.

Z poważaniem,

Dyrektor Przedszkola

Film edukacyjny dla Rodziców

Drodzy Rodzice,

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało dla Państwa filmik w ramach cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu.  

Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy przygotowane w ramach cyklu „CRL uczy rodziców” dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl

Powrót do Przedszkola od 19 kwietnia 2021 r.

Drodzy Rodzice!

Z wielką radością czekamy na nasze przedszkolaki. Od 19 kwietnia (poniedziałek) spotykamy się w „Służewiaczku”. Przypominam, że bezpieczeństwo to nasz priorytet. W trosce o zdrowie i życie dzieci oraz nauczycieli i pracowników nadal stosowane są zasady reżimu sanitarnego dotyczącego organizacji zajęć, higieny i dezynfekcji. Dbamy o zapewnienie maksimum bezpieczeństwa. W związku z tym proszę o dostosowanie się do poniższych wytycznych:

Do przedszkola mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przebywają na kwarantannie.

Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, obowiązuje zasada jedno dziecko – jeden opiekun oraz zachowanie dystansu 1,5 m.

Pozdrawiam,

Do zobaczenia!

Dyrektor Przedszkola

Organizacja pracy przedszkola w dniach 12.-18. 04. 2021 r.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję że w dniach 12.-18.04.2021 r. do przedszkola będą uczęszczały tylko dzieci uprawnionych rodziców, nauczycielki będą pracowały zdalnie i przesyłały materiały dla pozostałych dzieci na Państwa adresy e-mailowe.

Na ten czas życzę Państwu nadal dużo zdrowia, spokoju i radości ze wspólnie spędzanego czasu.

Dyrektor Przedszkola.

Policzmy się dla Polski! Narodowy Spis Powszechny

Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy.

Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły od czasu ostatniego spisu powszechnego (2011 r.) oraz tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.

Obowiązek, ale przede wszystkim szansa

Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest ustawowo zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Warto również pamiętać o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.

Nasz udział w spisie powinien jednak wynikać przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności. Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych, do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat. Dlatego tak bardzo liczy się każdy wypełniony formularz spisowy.

Najwygodniej przez Internet

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie nie czekając na kontakt z rachmistrzem.

Aplikacja spisowa NSP 2021 została udostępniona 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, mogą zgłosić się do urzędu dzielnicy i skorzystać z punktu do samospisu internetowego. Na Mokotowie, stanowisko do samospisu internetowego, udostępnione zainteresowanym mieszkańcom, jest usytuowane w głównym budynku urzędu, przy ul. Rakowieckiej 25/27, na parterze w sali obsługi „A” (tuż przy wejściu od ul. Wiśniowej).

Rachmistrz tylko w ostateczności

Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samodzielnie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym dla nas terminie. Dane odnośnie tożsamości rachmistrza będziemy mogli zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Dane będą bezpieczne

Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Rachmistrzowie i pracownicy statystyki publicznej – są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Infolinia spisowa: 22 279 99 99