Zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej „Podaruj swoje serce innym” dla dzieci z Domu Dziecka przy ul. Nowogrodzkiej.
W tym roku zbieramy słodycze oraz środki czystości.
Dary przynosimy do swoich grup do 10.12.2021r.

Serdecznie dziękujemy !