Od 15.09.2020 r. (wtorek) nie składamy ANKIETY codziennej.
Dziękuję, za troskę i odpowiedzialność za zdrowie Waszych dzieci.
Pozostaję z nadzieją, że do przedszkola przyprowadzają Państwo
tylko zdrowe dzieci. Informacja ta jest rzetelna.

Dyrektor Przedszkola