Psychologiczne Centrum Wsparcia

Drodzy Rodzice,

Na poniższym plakacie znajdą Państwo informacje dotyczące Psychologicznego Centrum Wsparcia, którego zadaniem jest pomoc psychologiczna w czasie pandemii. Przy telefonach dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z czterech specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ponadto na stronie internetowej http://edukacja.warszawa.pl dostępne są informacje o innych działaniach w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmowanych przez m.st. Warszawę dla mieszkańców stolicy.

Program „Reaguj i wspieraj”

Uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK, Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”.
Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych.
Poniżej załączam tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów.
Pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:
https://youtu.be/ohhXySQM4g8

Tematyka planowanych webinarów adresowanych do rodziców (czas trwania ok. 40 min.) – linki będziemy zamieszczać sukcesywnie na stronie

 1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i
  młodzieży w okresie pandemii.
  21.01.2021r.
  godz.18.00
 2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks.
  Atrakcyjne narzędzia i materiały online.
  11.02.2021r.
  godz.18.00
 3. Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo,
  ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a
  czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w
  cyfrowym świecie ?
  25.02.2021r.
  godz.18.00