INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW  O KONSULTACJACH TELEFONICZNYCH, ZAJĘCIACH ONLINE

Bezpłatnie konsultacje telefoniczne dla dorosłych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, przeżywają kryzys, mają problem z uzależnieniem 
(alkohol, narkotyki), borykają się z problemem uzależnienia osoby z ich najbliższego otoczenia, doświadczają przemocy ze strony bliskiej osoby.