Zgodnie z informacją o awarii sieci ciepłowniczej, którą otrzymaliśmy od firmy Veolia Energia Warszawa w dniu dzisiejszym o godz 8:45, w budynku Przedszkola została wstrzymana dostawa ciepła (w tym ciepłej wody) – dziś tj 05.02.2021r do godz 22:00. W związku z tym prosimy aby, w miarę możliwości, odbierać wcześniej dzieci z przedszkola.