Drodzy Rodzice, 
Poniżej zamieszczam link do listu Prezydenta m.st. Warszawy kierowany do Rodziców w sprawie finansowana zadań oświatowych. Proszę o zapoznanie się z nim.
Dyrektor Przedszkola nr 67 „Służewiaczek”

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22444-list-prezydenta-mst-warszawy-do-rodzicow