Opłata za Radę Rodziców (wg deklaracji), którą należy wpłacić do 10 każdego miesiąca. 

Na konto o numerze: 64 1320 1104 3025 1722 2000 0001
Odbiorca: Przedszkole Nr 67 „Służewiaczek”
Tytułem: Fundusz Rady Rodziców za miesiąc …., oraz podać kwotę, imię, nazwisko i nr grupy dziecka.

UWAGA!  Bardzo prosimy o dokładne opisywanie przelewów i dokonywanie opłat na odpowiednie konta.