Opłata za Radę Rodziców (wg deklaracji), którą należy wpłacić do 10 każdego miesiąca. 

Na konto o numerze: 63 1160 2202 0000 0004 7518 9478.
Odbiorca: Rada Rodziców przedszkola „Służewiaczek”
Tytułem: Rada Rodziców za miesiąc …., oraz podać kwotę, imię, nazwisko i nr grupy dziecka.

UWAGA!  Bardzo prosimy o dokładne opisywanie przelewów i dokonywanie opłat na odpowiednie konta.