Informujemy, że trzeci webinar z cyklu „Reaguj i wspieraj” odbędzie się dnia 25.02.2021r. o godz. 18:00 i będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/R544mFsClqk

Temat webinaru: „Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy,
czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie”.

Zapraszamy!