Nasze Przedszkole przystąpiło do projektu edukacyjnego  „Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa!”

Wszystkich Rodziców prosimy o umożliwienie dzieciom czynnego udziału w tym projekcie poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznych – filmu „Wycieczka do niewidzialnego świata” oraz gry planszowej znajdujących się pod linkiem:

https://film.wesolyuniwersytet.pl/app/invitation/KiXjRRcPF28AFJPhGeEG

Jak korzystać z linku:

Kliknij link lub skopiuj go do pola adresowego przeglądarki internetowej i naciśnij Enter.

Zarejestruj się na stronie umożliwiającej dostęp do materiałów dydaktycznych podając adres e-mail i wymyślone hasło na potrzeby rejestracji na tej stronie. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę umożliwiającą odtworzenie filmu w formie streamu on-line i do pobrania pliku pdf, zawierającego grę planszową.

W przypadku ponownego użycia linku, link poprowadzi Cię bezpośrednio do filmu lub w określonych przypadkach, zostaniesz poproszony o zalogowanie się z użyciem danych podanych podczas rejestracji.

Po rejestracji licencja zezwala na wielokrotne oglądanie filmu w okresie 6 miesięcy licząc od momentu zarejestrowania użytkownika. Grę planszową można używać bezterminowo.