Drodzy Rodzice wszystkich grup!!!

Poniżej zamieszczam formularz deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego. Bardzo proszę o jego wypełnienie, podpisanie przez oboje rodziców i przyniesienie do przedszkola w dniach 23-26 lutego 2021 r. – dotyczy grup I, II, i III.

Zamieszczam również deklarację dotyczącą opieki wakacyjnej. Proszę o jej wypełnienie zgodnie z ustaleniami telefonicznymi, podpisanie przez oboje rodziców i przyniesienie do przedszkola również w dniach 23-26 lutego 2021 r. – dotyczy wszystkich grup.

Informuję również, że na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy opublikowane zostały

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”.

 Link:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22795_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Dyrektor Przedszkola