Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawy zostały zamieszczone zasady, kryteria i harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola