Drodzy Rodzice dzieci z grupy IV,

Przypominamy, że rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

2 marca 2021r. o godz: 13:00

Rodzice dzieci z grup I, II, III,

Pani Dyrektor prosi o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w dniach

23 lutego 2021r. – 26 lutego 2021r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji i wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy.

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki