Rada Rodziców na rok 2021/2022

Przewodnicząca

Elżbieta Narożnik

Zastępca

Jolanta Mąkosa

Skarbnik

Danuta Rzeczkowska

Sekretarz

Agnieszka Węgrzyńska-Orłowska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca

Urszula Płusa

Pozostali Członkowie Komisji Rewizyjnej

Magdalena Radzikowska
Sławomir Pobiedziński
Iwona Dziopak

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Anna Gniado-Bartosik
Krzysztof Ignatowicz
Iwona Sicińska
Monika Dąbal-Hutek
Krzysztof Wieczorek