Rada Rodziców na rok 2019/2020

Przewodniczący

Jakub Gromek

Zastępca

Agata Cybulska

Skarbnik

Paulina Gałczyńska

Sekretarz

Jolanta Kawczyńska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca

Elżbieta Narożnik

Zastępca

Monika Šoljanin

Członkowie komisji

Danuta Rzeczkowska

Pozostali członkowie rady rodziców:

Kordula Skrzyńska
Agnieszka Węgrzyńska-Orłowska
Monika Baranowska
Anna Gniado-Bartosik
Klaudia Dąbrowska
Ewa Dziekanowska