Rada Rodziców na rok 2020/2021

Przewodniczący

Jakub Gromek

Zastępca

Elżbieta Narożnik

Skarbnik

Danuta Rzeczkowska

Sekretarz

Ewa Dziekanowska

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca

Paulina Gałczyńska

Zastępca

Iwona Sicińska 

Członkowie komisji

Monika Dąbal-Hutek

Pozostali członkowie rady rodziców:

Urszula Płusa
Jolanta Mąkosa
Iwona Dziopak
Iwona Sicińska