RZECZNIK PRAW DZIECKA

http://www.brpd.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Dziecka rozpatruje sprawy, gdy zawiodły istniejące procedury służące dobru dziecka, gdy prawa dziecka nie są dostatecznie wypełniane i nikt z najbliższych (rodzice, opiekunowie, wychowawcy lub nauczyciele) przy pomocy właściwych, powołanych do tego instytucji nie potrafią temu zaradzić.

Kontakt:
Rzecznik Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00, Fax.: (22) 583 66 96
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.
Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

https://fdds.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości

Kontakt:
Centrum Dziecka i Rodziny – Warszawa
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel.: 22 616 16 69, e-mail: cdir@fdds.pl

Centrum Pomocy Dzieciom – Warszawa
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Centrum Pomocy Dzieciom 
ul. Przybyszewskiego 20/24
01-849 Warszawa
tel.: 22 826 88 62, e-mail: cpd@fdds.pl

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY

http://www.niebieskalinia.info


Jednym z zadań Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest prowadzenie ogólnopolskiego telefonu interwencyjnego dla osób krzywdzonych przez najbliższych.

Kontakt:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
Infolinia 800 12 00 02

Telefon: do sekretariatu 22 666-10-36
Fax.: 22 250-63-11
Adres poczty elektronicznej: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie