Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma
wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I
w szkołach podstawowych.
Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/
zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć
w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.
Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można
również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę
pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.