Drodzy Rodzice,

Dyrektor Przedszkola nr 67 „Służewiaczek” informuje, że w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 742),  czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostaje przedłużone do dnia 24 maja 2020 r.

Ponadto, informujemy, że nastąpiła zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. – zamiana tzw. dyżurów wakacyjnych na sześć tygodni pracy placówki. 

Szczegóły na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22210_praca-przedszkoli-i-oddzialow