Data i tematRodzaj aktywności dzieci Przewidziane osiągnięcia
01.07.2021 r. „Zapachy i smaki lata”I – zabawa rozwijająca spostrzegawczość – wyszukiwanie na ilustracjach elementów charakterystycznych dla lata  
II – „Zapachy lata” – wysłuchanie wiersza M. Ledwoń – rozmowa dotycząca treści wiersza oraz skojarzeń związanych z latem – „Lato słyszę cię” rozróżnianie, nazywanie nagranych odgłosów. Wskazanie odpowiednich ilustracji – „Smaki lata” – rozpoznawanie po smaku i zapachu charakterystycznych letnich owoców ( truskawki, czereśnie, maliny)  
III – „Bawimy się bezpiecznie” – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie znaków ostrzegających i informacyjnych. Opisywanie sytuacji, w których można się bezpiecznie bawić  
Dziecko: – słucha wiersza i wyobraża sobie opisane zjawiska – wymienia oznaki lata – rozwiązuje zagadki słuchowe związane z latem – rozpoznaje letnie owoce po smaku i zapachu – wie, jak bezpiecznie można spędzić czas w czasie wakacyjnego wypoczynku – rozpoznaje wybrane umowne znaki graficzne
02.07 „Zabawy naszych rodziców i dziadków”I – gry i zabawy przy stolikach (puzzle, memo, klocki konstrukcyjne) – zabawa integracyjna „Po mojej prawej stronie jest wolne miejsce”  
II – „ W co możemy bawić się w ogrodzie przedszkolnym” – rozmowa z dziećmi. Przypomnienie reguł zabaw, w które bawiły się nasze babcie i mamy ( berek, klasy, zabawa w chowanego, „Baba Jaga”, „Gąski, gąski”, „Zbijak”) – podział na grupy i samodzielne podjęcie decyzji o wyborze zabawy  
III – układanka wtyczkowa – odwzorowanie podanego wzoru z kolorowych koralików – zabawa integracyjna „Twierdza”
Dziecko: – rozwija ogólną sprawność ruchową – rozwija uczucie koleżeństwa, umiejętność współdziałania w zespole – dostosowuje się i przestrzega reguł w zabawie – wie, że ruch na świeżym powietrzu jest ważny dla zdrowia  
05.07. „Letnie powietrze”I – dowolne zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków – zabawa integracyjna w kręgu „Razem” i „Plastelinka”  
II – „Upał” słuchanie opowiadania R. Jędrzejewskiej-Wróbel. Rozmowa dotycząca treści opowiadania, wyjaśnienie pojęcia „stojące powietrze”, poznanie sposobów ochrony przed słońcem  – zabawy badawcze „Jak można ruszyć powietrze?” – obserwowanie efektów działania powietrza, doświadczenia ( suszarka, wentylator, kubek ze słomką, balonik)  
III – „Czym polecieć na wakacje?” – zabawa dydaktyczna, wybieranie spośród różnych pojazdów, które latają
Dziecko: – słucha opowiadani i rozmawia na temat jego treści – wie, jak ochronić się przed słońcem – uczestniczy w zabawach badawczych – klasyfikuje przedmioty ze względu na wybraną cechę    
06.07. „Zabawy z wiatrem”I – „Pogodowe domino” –odkodowanie znaczenia pogodowych znaków graficznych, dobieranie par – zabawa orientacyjno – porządkowa „Robimy pary”  
II -„Wiatr bawi się z nami” – zabawy w naśladowanie odgłosów wiatru z pomocą codziennych przedmiotów ( działanie w zespołach) – „Papierowe samoloty” – składanie papieru według wzoru, dekorowanie według własnego pomysłu. Puszczanie samolotów w ogrodzie  
III – „Jak się zachować?” – zabawa dydaktyczna. Wykorzystanie obrazków z różnymi stanami pogody. Utrwalenie bezpiecznego zachowanie i reakcji na różne zjawiska pogodowe
Dziecko: – rozpoznaje i nazywa znaki graficzne określające pogodę – umie nazwać zjawiska atmosferyczne – tworzy pary takich samych obrazków – wydobywa dźwięku z użyciem surowców wtórnych – wykonuje prace plastyczną zaginając papier zgodnie z instrukcją – obserwuje lot papierowych samolotów – wie, jak zachować się w czasie burzy
07.07 „Woda to życie”I – „Lepimy elementy pogody” – lepienie z plasteliny symboli: słońce, piorun, chmury itp. Naklejanie na kartkę  
II – „Do czego potrzebna jest woda?” – burza mózgów, zapisywanie dziecięcych wypowiedzi – „Skąd się bierze deszcz?” – opowiadanie nauczycielki na podstawie ilustracji oraz wiersza J. Sztaudyngera „Zaprosiny”. Rozumienie, że woda i słońce są niezbędne do życia roślin  
III – „Kiedy pada deszcz…” – kończenie zdania, ćwiczenia słownikowe – „Kałuże i deszczowe kropelki” – zabawa ruchowa w parach
Dziecko: – wykonuje prace plastyczną według wzoru – poznaje wiadomości o wodzie niezbędne do życia na planecie – wymienia właściwości wody – wie, że trzeba pić dużo wody – poznaje wybrane zjawiska przyrodnicze – powstanie deszczu, stany skupienia wody  
08.07 „Bawimy się wodą”I – ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie – zabawa oddechowa „Piórko” – utrzymanie piórka na słomce do napojów  
II – zabawa zręcznościowa „Kubek z wodą” – przelewanie wody z kubeczka do kubeczka w kręgu – „Kto pierwszy?” – zabawa w kole z elementem rywalizacji. Obieganie koła z kubkiem wypełnionym wodą tak, aby jej nie rozlać – „Taniec z parasolką” – zabawa ruchowa przy muzyce – „Kolorowa woda” – farbowanie wody za pomocą kolorowej bibuły -„ Wędrująca woda” – doświadczenie. Wykorzystanie kolorowej wody i papierowych ręczników, obserwacja mieszania się barw  
III – zagadki słowno – obrazkowe dotyczące wody, kolorowanie obrazków będących rozwiązaniem  
Dziecko: – ćwiczy koordynacje nerwowo – wzrokowo – ruchową – rozwija poczucia rytmu i zainteresowań tanecznych – obserwuje eksperyment związany z mieszaniem się barw, wyciąga wnioski, nazywa kolory pochodne – rozwiązuje zagadki słowne – ćwiczy logiczne myślenie – doskonali kolorowanie konturu bez przekraczania linii
09.07 „Tęczowy parasol”I – oglądanie obrazka tęczy, wyjaśnienie zjawiska, utrwalenie nazw tęczowych kolorów – „Znajdź taki kolor” – wyszukiwanie na sali zabawek w kolorach tęczy  
II – „Tęczowy parasol” – zabawy z chustą animacyjną, np. „Zamiana miejsc”, „Spadochron”, „Winda”, „Kogo brakuje?”, „Kto szybciej?”. Zachęcanie do podejmowania wspólnych działań, integrowanie dzieci w zabawie  
III – „Każdy motyl ma swój kwiatek” – zabawa dydaktyczna. Układanie w szeregu, przeliczanie, używanie określeń: mniej, więcej, tyle samo – opowieść ruchowa „Rosną kwiatki” – słuchanie opowiadania nauczyciela ilustrowanie go ruchem
Dziecko: – doskonali sprawność i koordynację ruchową – podejmuje wspólne działania, integruje się w grupie – przestrzega ustalonych reguł – prze żywa radość ze wspólnej zabawy – doskonali umiejętność liczenia i porównywania ilości elementów – prawidłowo używa określeń więcej, mniej, tyle samo – interpretuje opowiadanie ruchem
12.07 „Wakacyjne podróże”I  – ćwiczenia lateralizacji „Posłuchaj i narysuj” – wykonanie rysunku według instrukcji nauczyciela , odnalezienie kierunków na kartce  
II – zabawa z piosenką „Zabawa w pociąg”, poznanie słów, melodii, zabawa ruchowo – naśladowcza do piosenki Zadania do stacji w podróży: Stacja „Łąka” – zabawa ruchowo – naśladowcza „Bocian i żaby”, ćwiczenia artykulacyjneStacja „Morze” – zabawy z chustą animacyjnąStacja „Góry” – naśladowanie górskiej wspinaczkiStacja „Las” – zabawa ćwiczącą słuch i rozpoznawanie głosów dzieci, nauka rymowanki „Dzisiaj w lesie jest zabawa Szumią drzewa, szumi trawa Czyj głos z dala echo niesie? Kogo słychać w naszym lesie?” Powrót z wakacji – utrwalenie słów i melodii piosenki „Zabawa w pociąg”  
III – Puzzle „Wakacyjne krajobrazy” – składanie w całość pociętych na części kartek pocztowych – zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Przepychanka”
Dziecko: – uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych – uczy się piosenki „Zabawa w pociąg” – reaguje na sygnał dźwiękowy – ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową – uczy się rymowanki – rozpoznaje głos kolegi – składa obrazek z części – przestrzega ustalonych zasad w czasie zajęć
13.07 „Lato na plaży”I – praca z obrazkiem, omawianie obrazka „Nad morzem”, doskonalenie formułowania dłuższych wypowiedzi – rozmowa z dziećmi na temat ulubionych zabaw latem  
II – zabawy w ogrodzie – zabawy w basenie z wodą: przelewanie wody za pomocą różnych naczyń, porównywanie objętości – zabawa z piłką plażową – podbijanie piłki w kręgu, mecz „siatkówki plażowej” – przebijanie piłki przez rozwieszone prześcieradło – pantomima „Zabawy na plaży” – prezentowanie pantomimiczne wybranych zabaw na plaży, naśladowanie tych samych czynności przez drugie dziecko z pary  
III „Słońce czy deszcz” – zabawa dydaktyczna – „Piaskowe obrazki” – rysowanie na tacce z piaskiem  
Dziecko: – poszerza słownictwo – wypowiada się na konkretny temat tworząc coraz dłuższe wypowiedzi – ćwiczy koordynację wzrokowo – ruchową w czasie przelewania wody – ćwiczy równowagę – uczy się przyjmowania przegranej w zabawie – przekazuje informacje w sposób pozawerbalny (pantomima) – ćwiczy małą motorykę w czasie zabaw z piaskiem – uwrażliwia zmysł dotyku – wie, jak ubrać się w zależności od pogody
14.07 „Piłki, piłki”I  – zabawa „Ciepło, zimno” – poszukiwanie ukrytej w sali piłki – zabawa z elementem toczenia „Toczenie piłki do bramki”  
II – oglądanie różnych rodzajów piłek, określanie wyglądu, przeznaczenia, szukanie różnic i podobieństw – „Podaj piłkę…” – wykonywanie kolejno poleceń nauczyciela – podaj piłkę: największa, najmniejszą, twardą, miękką, w danym kolorze – „Podskocz jak piłka” – doskonalenia skoków nisko, wysoko, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu – gimnastyka z piłką ( turlanie, podrzucanie, kopanie, przekładanie piłki z ręki do ręki, dotykanie piłką wymienionej przez nauczyciela części ciała – slalom z piłką po wyznaczonym torze, turlanie piłki do celu  
III – „Co ma taki kształt?” – szukanie w sali przedmiotów w kształcie koła – „Trzy piłeczki” karta pracy, kolorowanie obrazka według instrukcji nauczyciela
Dziecko: – wypowiada się na temat różnych sportów z użyciem piłki – porównuje wielkość i ciężar piłek, określa materiał z którego zostały wykonane – bierze udział w zabawach ruchowych – doskonali małą motorykę – rozpoznaje kształt koła w otoczeniu
15.07 „Kolorowy taniec”I -„Moja piłka kolorowa” – dzieci otrzymują wycięte koło i ozdabiają jako piłkę według własnego pomysłu  
II – wykonanie „instrumentu” – plastikowy kubek z przyklejonymi paskami kolorowej krepiny -„Kolorowy taniec” – wykorzystanie „instrumentu” w czasie zabawy muzycznej –  „Malowanie powietrzem” – rozdmuchiwanie na kartce kropli kolorowego tuszu z pomocą słomki do napojów  
III – zabawy z chustą animacyjną
Dziecko: -tworzy muzykę z wykorzystaniem własnoręcznie zrobionego instrumentu tańczy do muzyki –  ćwiczy aparat oddechowy – tworzy barwne kompozycji z tuszu
16.07 „Deszczowe stwory”I „Deszczowe krople” – wycinanie elementów z niebieskiego papieru kolorowego – zabawa orientacyjna „Słonce świeci, deszcz pada”  
II – słuchanie wiersza „Deszczowe zwierzaki” D. Gellner. Rozmowa o jego treści oraz o dziecięcych wyobrażeniach deszczowych stworów – przygotowanie farb do pracy – tworzenie waloru niebieskiego przez ściemnianie lub rozjaśnianie barwy podstawowej „Deszczowe stwory” – tworzenie pracy plastycznej z wykorzystaniem stempli z ziemniaków oraz kropli papierowych wyciętych w I części dnia. Wystawa prac  
III – zabawy z gazetami „Omiń kałuże”  
Dziecko: – wypowiada się na temat wiersza – tworzy własne ekspresje plastyczne, rozwija wyobraźnię twórczą – tworzy walory barwy niebieskiej – posługuje się stemplami