Grupa I „Gwiazdeczki”

Krąg tematyczny: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

 • Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.
 • Doskonalenie znajomości kolorów i barw.
 • Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.
 • Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

Krąg tematyczny: Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają

 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek i czystość w nim panujące.
 • Poznanie czynności gospodarczych wykonywanych w domu.
 • Zaangażowanie w czynności prospołeczne

Krąg tematyczny: W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

 • Wprowadzenie świątecznego nastroju.
 • Przybliżenie dzieciom tradycji świątecznych Bożego Naradzenia.
 • Estetyczne wykonywanie ozdób choinkowych, czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali.
 • Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem

Grupa II „Słoneczka”

 1. Mikołaju, czekamy!

poznanie postaci biskupa Mikołaja, zwrócenie uwagi na potrzeby, pragnienia nasze i innych oraz radość z otrzymywania i dawania prezentów, stwarzanie sytuacji sprzyjających obdarowywaniu innych

poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń, projektowanie kartek świątecznych

nauka tworzenia kompozycji plastycznych techniką kolażu

aktywizowanie myślenia, rozwijanie pomysłowości

kształtowanie odporności emocjonalnej

rozwijanie umiejętności liczenia, kształtowanie umiejętności porównywania wysokości osób i przedmiotów

kształtowanie poczucia rytmu i wyobraźni ruchowej

wdrażanie do uważnego słuchania, nauka dekodowania informacji, czerpanie radości i satysfakcji ze wspólnego działania

wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań, wzbogacanie słownictwa

2. Zabawa w teatr

–  poznawanie teatru i obowiązujących w nim zasad, poznanie pojęć związanych z teatrem

– zapoznanie z techniką inscenizacji z wykorzystaniem teatru cieni, zapoznanie ze zjawiskiem powstawania cienia, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych

– wprowadzenie atmosfery humoru i dobrej zabawy, kształtowanie otwartości i śmiałości poprzez odtwarzanie ról

– nauka i doskonalenie umiejętności chodzenia po obwodzie koła, kształtowanie umiejętności odtwarzania prostych rytmów, rozwijanie ekspresji twórczej: słownej i ruchowej

– nauka przewidywania skutków pewnych zachowań

– zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych, rozwijających zmysł dotyku, rozwijanie wrażliwości czuciowej

– rozwijanie mowy narracyjnej i dialogowej

– wyrażanie emocji za pomocą różnych środków wyrazu: ekspresji słownej, plastycznej, ruchowej, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa

3. Tropy na śniegu

– poznanie charakterystycznych cech zimy, wzbogacenie zasobu słownictwa czynnego, związanego z aktualną porą roku, dostrzeganie piękna zimowego krajobrazu, przestrzeganie ustalonych zasad podczas spaceru, stwarzanie okazji do dzielenia się wrażeniami i doświadczeniami ze spaceru

– rozwijanie wrażliwości estetycznej na zróżnicowanie odcieni bieli oraz fakturę

– rozwijanie umiejętności plastycznych, wdrażanie do sprzątania po zakończonej pracy

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

– poznanie zwierząt, które zasypiają na zimę oraz tych, które trzeba dokarmiać o tej porze roku

– poznanie właściwości śniegu i lodu, budzenie ciekawości poznawczej, prowadzenie obserwacji ukierunkowanej

– wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zabaw śniegiem i na lodzie

– uwrażliwienie na słuchaną muzykę; na dźwięki wysokie i niskie

– uświadomienie dzieciom, że ubiór ma wpływ na nasze zdrowie, kształtowanie umiejętności ubierania się w zależności od pogody

4. Stroimy choinkę

– wzbogacenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych, poznanie znaczenia słów tradycja, zwyczaj, tworzenie rodzinnej atmosfery świąt

– grupowanie przedmiotów według określonych kryteriów, ustalanie liczebności zbiorów, rozróżnianie liczenia błędnego od poprawnego

– kodowanie i dekodowanie informacji

– nauka uważnego słuchania zdania innych oraz spokojnego przedstawiania swoich sądów i opinii, nauka dochodzenia do wspólnych ustaleń, próby samodzielnego rozwiązywania problemów

– nabywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi oraz różnymi przyborami

– kształtowanie umiejętności określania wielkości: mały – duży

– rozwijanie sprawności manualnych, grafomotorycznych

– ćwiczenia aparatu mowy

– rozbudzanie zainteresowania muzyką, ćwiczenie percepcji słuchowej, wrażliwości ruchowej, kształtowanie poczucia własnego ciała w przestrzeni

Grupa III „Krasnale”

 1. Listy do Mikołaja

Dziecko:

 • Potrafi opisać wygląd św. Mikołaja
 • Zna legendę o św. Mikołaju
 • Rozwija zdolności manualne
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Wykonuje zadania zgodnie z treścią utworów
 • Czerpie radość ze spotkania z Mikołajem

2. Świąteczne drzewko

Dziecko

 • Poznaje zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Współdziała z dorosłymi w ubieraniu choinki, wykonuje proste ozdoby choinkowe
 • Wykonuje prace plastyczne przeznaczone do dekoracji własnej sali i innych pomieszczeń przedszkola
 • Bierze udział w zabawach muzycznych, tanecznych, ruchowych
 • Poznaje tradycje śpiewania kolęd w czasie Świąt Bożego Narodzenia

3. Wysyłamy świąteczne życzenia

Dziecko:

 • Poznaje tradycje wysyłania świątecznych życzeń
 • Samodzielnie projektuje kartę świąteczną
 • Uczestniczy w wycieczce do Urzędu Pocztowego
 • Poznaje pracę listonosza
 • Potrafi kulturalnie zachować się w miejscu publicznym

4. Przyszła zima

Dziecko

 • Poznaje nową porę roku i jej charakterystyczne cechy
 • Dostrzega zmiany w przyrodzie w okresie zimy: opady śniegu, mróz, ubiera się odpowiednio do temperatury
 • Rozumie potrzebę dokarmiania ptaków
 • Bezpiecznie bawi się na śniegu

Grupa IV „Skrzaty”

Jak wyglądał świat przed milionami lat.

Wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat

– Wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów

– Pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika

– Porównywanie liczebności zbiorów

Idzie zima ze śniegiem

– Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku

– Wzbogacenie doświadczeń plastycznych

– Utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

– Pobudzanie zmysłów, badanie i określenie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu

– Rozwijanie umiejętności matematycznych

Idą święta

– Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

– Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych

– Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta

– Poznawanie nazw dni tygodnia

Prezenty

–  Rozbudzenie zainteresowań dawnymi tradycjami

–  Wzbogacenie doświadczeń plastycznych

–  Rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych

–  Rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi.