Grupa I „Gwiazdeczki”

Krąg tematyczny: Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

 • Stwarzanie okazji do czynienia dobrych uczynków.
 • Zwrócenie baczniejszej uwagi na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości.
 • Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania.
 • Tworzenie miłej atmosfery i przyjaznych stosunków wśród dzieci.

Krąg tematyczny: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

 • Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.
 • Budowanie prostych konstrukcji latających.
 • Konstruowanie instrumentów wydających dźwięki, dętych.
 • Bogacenie czynnego słownika dzieci.

Krąg tematyczny: Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

 • Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych.
 • Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
 • Bogacenie doświadczeń estetycznych i twórczych.

Krąg tematyczny: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

 • Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.
 • Doskonalenie znajomości kolorów i barw.
 • Poznanie zwierząt prowadzących nocny tryb życia.
 • Nabieranie pewności w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowie na określony temat.

Grupa II „Słoneczka”

Tematy kompleksowe:

 1. Kap, Kap, Kap
 2. Jakie to ciekawe
 3. Nasze zwierzaki
 4. Idę z misiem do przedszkola

Dziecko:

 • interesuje się zjawiskami przyrodniczymi,
 • umie opisać pogodę za oknem,
 • nazywa i rozpoznaje zjawiska atmosferyczne,
 • potrafi w sposób plastyczny odtworzyć usłyszaną muzykę,
 • sprawnie posługuje się pędzlem,
 • rozpoznaje wybrane figury geometryczne i nazywa je,
 • porównuje wygląd, wielkość i kształt przedmiotów,
 • przelicza elementy,
 • naśladuje ruchy w określonym rytmie,
 • ubiera się stosownie do pogody,
 • rozwija sprawność grafomotoryczną,
 • dzieli wyrazy na sylaby (4-latki),
 • rozróżnia zwierzęta i nazywa je,
 • rozróżnia prawą i lewą stronę (4 latki),
 • potrafi orientować się w przestrzeni,
 • zna pojęcie „schronisko dla zwierząt”,
 • posługuje się nożyczkami (4=latki),
 • przejawia opiekuńczy stosunek do przyrody,
 • interesuje się światem zwierząt, ptaków,
 • stosuje określenia dotyczące długości: długi, krótki, krótszy, dłuższy (4-latki),
 • mierzy długość dowolnie obraną miarą,
 • zna zawód weterynarza,
 • stosuje określenia duży-mały.

Grupa  III „Krasnale”

 1. Jesienny deszcz

Dziecko:

 • Interesuje się zjawiskami przyrody
 • Umie opisać pogodę za oknem
 • Rozumie pojęcie – prognoza pogody
 • Dzieli się wiadomościami na temat pór roku i sposobu ubierania się na deszczową pogodę
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych, plastycznych wykorzystujących różne techniki
 • Poznanie kształtu litery drukowanej „U”, „Y”, „M” (5-latki)

2. Ciekawe dlaczego

Dziecko:

 • Zdobywa wiedzę nt. tradycji obchodzenia Święta Niepodległości
 • Zna godło i flagę Polski
 • Słucha i zna hymn Polski
 • Zachowuje odpowiednią postawę
 • Wykonuje sam flagę Polski

3. Nasze zwierzaki

Dziecko:

 • Posiada wiedzę nt. życia zwierząt domowych
 • Zna pojęcie schronisko dla zwierząt
 • Przejawia opiekuńczy stosunek do zwierząt
 • Tworzy postaci zwierząt z figur geometrycznych
 • Poznaje pracę weterynarza – wycieczka do gabinetu, właściwie zachowuje się podczas spotkania
 • Wie jak zachować się w kontakcie z psem

4. Dzień pluszowego misia

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach z misiami przyniesionymi z domu
 • „Zapamiętaj imię misia” (doskonali pamięć)
 • „Kanapeczki dla misia” – zajęcia kulinarne, degustacja miodów
 • Zabawy matematyczne stopniuje przymiotniki: gruby, grubszy, chudy, chudszy, mały, mniejszy
 • Zna słowa związane z określoną tematyką np. przyjaźń, przyjaciel

Grupa IV „Skrzaty”

Moja rodzina

Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie    wypowiedzi na określony temat

– Wzbogacenie doświadczeń plastycznych

– Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnienie swojego zdania, rozwijanie umiejętności odróżnienia dobra od zła

– Rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców

– Utrwalanie nazw figur geometrycznych

Mój dom

– Rozwijanie mowy, wzbogacenie słownictwa o nazwy wykonywanych czynności

– Kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu

– Kształtowanie pojęć matematycznych, utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

– Rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt

Moje prawa i obowiązki

– Spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie

– Kształtowanie właściwych zachowań społecznych

– Dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw ale i obowiązków

– Konfrontowanie tego, co dzieci lubią, z tym, co im wolno

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

–  Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych

– Przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała

– Poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach

– Rozumienie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami, oraz z zażywaniem leków bez zgody i nadzoru dorosłych