Uprzejmie informujemy, że zebrania Rodziców odbędą się w dniu 2 września 2021 r.

godz. 15:30 – Grupy I i II

godz. 16:00 – Grupy III i IV

Przydział dzieci do poszczególnych grup oraz ramowy rozkład dnia będzie wywieszony w dniu 30 sierpnia 2021r. w gablocie obok furtki przedszkolnej. Jeżeli Państwo nie będą mogli się z nim zapoznać, to w dniu 1 września przy przyprowadzaniu dzieci personel przedszkola będzie kierował dzieci do poszczególnych grup.

Przypominamy, że dzień 1 września 2021r. jest normalnym dniem pracy przedszkola zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

Dzieci przyprowadzamy do Przedszkola:

w godz. 7:30 – 8:15 – Grupy I i II

w godz. 7:00 – 8:15 – Grupy III i IV

Dzieci odbieramy z Przedszkola:

w godz. 15:00 – 17:30 – Grupy I i II

w godz. 15:00 – 17:00 – Grupy III i IV

Dzieci nowoprzyjęte w pierwszym tygodniu września, w miarę możliwości, odbieramy po obiedzie czyli ok. godz. 12:30.

Pozdrawiamy wszystkich Rodziców i Dzieci i mamy nadzieję na owocną współpracę w nowym roku szkolnym.