Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę o zamiarze przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10 poprzez zmianę siedziby na ul. Karolkową 53 w Warszawie z dniem 31 sierpnia 2021r.