Przedszkole Nr 67 „SŁUŻEWIACZEK”

ul. Sonaty 6a
02-744, Warszawa

Telefon: (22) 843-97-10
E-mail: sluzewiaczek03@op.pl