Program „Reaguj i wspieraj” – trzecie webinarium

Informujemy, że trzeci webinar z cyklu „Reaguj i wspieraj” odbędzie się dnia 25.02.2021r. o godz. 18:00 i będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/R544mFsClqk

Temat webinaru: „Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy,
czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie”.

Zapraszamy!

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 – Dzieci z grupy IV

Drodzy Rodzice dzieci z grupy IV,

Podobnie jak w zeszłym roku, wg rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 nie przewidujemy w naszym przedszkolu utworzenia oddziału dzieci 6-letnich (rocznik 2015). Dzieci te uczestniczą w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która rozpoczyna się dnia 2 marca 2021r.

Szczegóły na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Dyrektor Przedszkola

Kolejna awaria ogrzewania

Zgodnie z informacją o awarii sieci ciepłowniczej, którą otrzymaliśmy od firmy Veolia Energia Warszawa w dniu dzisiejszym o godz 8:45, w budynku Przedszkola została wstrzymana dostawa ciepła (w tym ciepłej wody) – dziś tj 05.02.2021r do godz 22:00. W związku z tym prosimy aby, w miarę możliwości, odbierać wcześniej dzieci z przedszkola.