„Służewiaczek to przedszkole zapewniające dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe.Przestronne, kolorowe sale, osobne szatnie i łazienki dla każdej grupy, sala gimnastyczna. Dzieci spędzają dużo czasu w pięknym i odpowiednio wyposażonym ogrodzie.
Przedszkole jest otwarte i przyjazne każdemu dziecku. Wszyscy dbamy o to, aby dzieci czuły się u nas jak w domu otoczone troskliwą i fachową opieką. Rodzice zapraszani są na zajęcia otwarte, warsztaty, uroczystości. Mogą obserwować działania swojego dziecka i jego postępy. Certyfikat ”Bezpieczne przedszkole” zapewnia bezpieczny pobyt dzieci w ciągu całego dnia. Wideofon i kart elektroniczne pozwalają na wejście do przedszkola tylko uprawnionym osobom.

Dbając o rozwój dziecka realizujemy autorski program ”Sztuka a osobowość”. Dzieci doskonalą swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach artystycznych. Umożliwiamy bezpośredni kontakt ze sztuką – wycieczki do muzeów, galerii, teatru i kina. Organizujemy teatrzyki i koncerty na terenie przedszkola. Uczestniczymy w konkursach i przeglądach międzyprzedszkolnych, organizowanych na terenie dzielnicy.

Kadra pedagogiczna z wysokimi kwalifikacjami, duże zaangażowanie i doświadczenie nauczycieli zapewnia osiąganie bardzo dobrych wyników w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole. Z troską obserwujemy rozwój swoich wychowanków. Wspieramy dzieci, kiedy napotykają na trudności. Mamy bogato wyposażony gabinet psychologiczny i logopedyczny, gdzie dzieci indywidualnie pracują pod kierunkiem specjalistów. W celu wspierania zainteresowań dzieci oferujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych.

Racjonalnie żywimy zgodnie z procedurami unijnymi HACCP. Zapewniamy zdrowe, urozmaicone posiłki 3 razy dziennie. Podajemy również soki owocowo-warzywne przygotowywane w przedszkolu.


Przedszkole pracuje w godzinach: 7:00 – 17:30
Dzieci przyprowadzamy do godziny 8:15 !!!