Edu zabawy

Drodzy Rodzice,
Mamy do Was prośbę o wykonanie wspólnie z dzieckiem codziennie  jednej pracy plastycznej – tematy dowolne – co Wam w duszy gra. Chcielibyśmy po zakończeniu tego trudnego czasu zrobić wystawę tych prac i pokazać światu, że zawsze można być twórczym, nawet podczas zagrożenia. Może dzieci narysują koronowirusa – jak one go widzą swoją wyobraźnią.

Ważne – na podstronie Zabawy będą umieszczane linki oraz materiały, które można wykorzystać do pracy z dziećmi – w podziale na grupy oraz ogólne dla wszystkich. Będziemy tam wrzucać na bieżąco nowe materiały!

Pozdrawiamy,
Rada Pedagogiczna „Służewiaczka”

WAŻNE – REKRUTACJA

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma
wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I
w szkołach podstawowych.
Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/
zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć
w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.
Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można
również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę
pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

UWAGA WAŻNA WIADOMOŚĆ!

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 do 25 marca br. W przedszkolu 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; 
  • od poniedziałku, 16 marca do środy 25 marca br. wychowankowie nie przychodzą do przedszkola;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS; 
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przekazywane przez dyrektora przedszkola.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Dodatkowo załączamy formularz o opiekę nad dzieckiem dla ZUS.